View Portfolio for Karen Matheis

 Oil on Canvas  32 x 45 inches

Oil on Canvas

32 x 45 inches

 Oil on Canvas  45 x 45 inches

Oil on Canvas

45 x 45 inches

 Oil on Canvas  36 x 60  inches

Oil on Canvas

36 x 60 inches